Generalforsamling

01mar18:0020:00Generalforsamling

Event Details

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling for Gråsten Karate Klub, tirsdag d. 01/03-2021 kl. 18.30 i klubbens dojo.

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af dirigent

Punkt 1a: Dirigenten bekendtgør generalforsamlingens lovlighed jf. gældende vedtægter.

Punkt 2: Valg af Referent

Punkt 3: Bestyrelsens beretning

Punkt 4:Godkendelse af regnskabet for det forløbne år.

Punkt 5: Godkendelse af Budget for det kommende år

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Punkt 7: Behandling af indkomne forslag.

Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Punkt 8a: Valg af udvalg

Punkt 9: Valg af 2 Revisorer eller et revisionsfirma

Punkt 10: Eventuelt

Der vil være kaffe m.m. til at smøre ganen med.

Vel mødt

Bestyrelsen
Gråsten Karate Klub

Time

1. March 2022 18:00 - 20:00(GMT-11:00)

Location

Ahlmannsparken, Gråsten Karate Klub

Ahlefeldvej 4, 6300

Other Events

Ahlmannsparken, Gråsten Karate Klub

Ahlefeldvej 4, 6300

Ahlmannsparken, Gråsten Karate Klub

Get Directions